MEGA 95.5’s RICARDO OTERO “GONZO” NAMED OFFICIAL CHICAGO SPOKESPERSON FOR NATIONAL TELEMUNDO MORNING SHOW

 width=Clear Channel Radio Chicago and MEGA 95.5 FM are proud to announce that Ricardo Otero “Gonzo” from Mega’s morning show, Gonzo y Bere, will be the official Chicago spokesperson for the National Telemundo morning show, Levántate.Gonzo will broadcast live starting this Friday, August 20, 2010 at 8:15am Central Stand ard Time.   His role as a Hispanic leader will include local Chicago commentaries and industry music news.Leave a Reply